Oddělení klinické psychologie poskytuje péči širokému spektru hospitalizovaných a ambulantních dětských a dospělých pacientů i jejich rodinám. Kliničtí psychologové jsou nezastupitelnou součástí zdravotních týmů na řadě klinik a oddělení, kde se věnují psychodiagnostické i terapeutické práci, psychosomatické problematice, péči o chronicky a somaticky nemocné pacienty a pomáhají tak rozvíjet léčbu nemocného v bio-psycho-sociálně-duchovním kontinuu. Pracovníci oddělení se zapojují do konziliární činnosti a zúčastňují se krizové intervenční služby nemocnice, kterou poskytuje vyškolený tým zdravotníků.

více zde ...