O Nás

Oddělení klinické psychologie poskytuje péči širokému spektru hospitalizovaných a ambulantních dětských a dospělých pacientů i jejich rodinám. Kliničtí psychologové jsou nezastupitelnou součástí zdravotních týmů na řadě klinik a oddělení, kde se věnují psychodiagnostické i terapeutické práci, psychosomatické problematice, péči o chronicky a somaticky nemocné pacienty a pomáhají tak rozvíjet léčbu nemocného v bio-psycho-sociálně-duchovním kontinuu. Pracovníci oddělení se zapojují do konziliární činnosti a zúčastňují se krizové intervenční služby nemocnice, kterou poskytuje vyškolený tým zdravotníků.

Psychodiagnostická činnost zahrnuje dětskou vývojovou diagnostiku, psychodiagnostiku dospělých i diagnostiku neuropsychologickou. Pacienty v náročných životních situacích doprovázíme formou podpůrné nebo systematické psychoterapie, zajišťujeme návaznou intenzivní léčbu formou pobytu v Denním stacionáři a osobám zasažených krizí či traumatem pomáháme ke zmírnění či zvládání následků cestou krizové intervence. Oddělení klinické psychologie rovněž nabízí dopravně-psychologické vyšetření řidičů.

Zaměstnancům FN Plzeň poskytuje OKP poradenství v situacích nadlimitní stresové zátěže, při zvládání náročných pracovních situací, ale v případě potřeby jsme nápomocni také při řešení osobních a rodinných problémů.

V rámci celoživotního vzdělávání si psychologové soustavně rozšiřují teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Oddělení je akreditováno jako vzdělávací pracoviště specializační průpravy psychologů v oboru klinická psychologie, připravuje akreditaci v oborech dětská klinická psychologie a psychoterapie. Realizuje přednáškovou činnost v tématech své působnosti jak pro zaměstnance FN Plzeň, tak i pro zdravotníky v jiných zdravotníckých zařízeních a podílí se na výuce studentů LF UK v Plzni.