Letní nabídka denního stacionáře

V období červenec – srpen umožňujeme psychoterapeutický pobyt v denním stacionáři ve zkráceném období jednoho až dvou měsíců. Pobyt je doporučován přednostně klientům s úzkostnými, depresivními či fobickými poruchami. Nabídkou zkrácených termínů se snažíme vyjít vstříc klientům, pro které je vzhledem k charakteru zaměstnání méně problematická nepřítomnost na pracovišti během letních prázdnin (pedagogičtí zaměstnanci, posluchači vysokých škol apod.).

Podrobností o režimu v denním stacionáři najdete v popisu pracovišť.