Denní stacionář

Denní stacionář nabízí komplexní psychoterapeutickou péči v intenzivním 3měsíčním programu, jehož základem je skupinová, dynamicky orientovaná psychoterapie prokládaná prvky a technikami kognitivně-behaviorální terapie.

Klienti jsou zpravidla bývalí pacienti s úzkostně-depresivními či fobickými problémy psychiatrické kliniky FN Plzeň, příp. klienti s doporučením k psychoterapii praktickým lékařem nebo ambulantním psychiatrem. Skupina funguje jako otevřená, klienti do ní vstupují a odcházejí průběžně během celého roku. Standardní délka pobytu (s výjimkou letní sezóny) jsou 3 měsíce, maximální počet klientů ve skupině je 9. Předpokladem zařazení do skupiny je vysoká vnitřní motivace klienta a ochota dodržovat léčebný režim.

Náplň léčebného programu:

  • skupinová psychodynamicky orientovaná psychoterapie
  • KBT techniky (kognitivní restrukturalizace, expozice, schematerapie …)
  • imaginativní techniky
  • pohybové aktivity
  • edukace
  • dramaterapie, arteterapie
  • fyzioterapie, ergoterapie