Konference, semináře

Oddělení klinické psychologie FN Plzeň

Konference „Psychologie v medicíně“

II. ročník

Datum 15. 9. 2022

FN Plzeň Lochotín, Aula chirurgických oborů, vchod C, 2 pp.

Program

09:00 - 10:00     Registrace účastníků

10:00 - 10:10      Úvodní slovo

10:10 - 10:30      Chmelařová D.: Novinky Oddělení klinické psychologie

10:30 - 10:50      Kubásková P.: SPIS FN Plzeň                                   

10:50 - 11:10      Zajícová M.:  Představení SPIS napříč kazuistikami, aneb kdy zavolat interventa SPIS

11:10 - 11:20      Místo psychologa v rámci paliativního týmu   

 Přestávka 11.20 – 11.30 

11.30. – 12.30  Hryciow M.: Divní a divnější - exkurze do spektra poruch osobnosti                                              

 12.30 – 13.00 oběd

 Odpolední program 13.00 – 14.30

13:00 - 13:45      Černá J.:  Perinatální psychologická péče

13:45 - 14:30      Eisenvortová L.: Psychoterapie hrou a kazuistika chlapce po traumatické ztrátě 

 Přestávka  14.30- 14.50

14.50 -  16.20  Mgr. A. Kuda: Zneužívání a závislost na lécích. Problém pacientů i zdravotníků

 Registrace na konferenci: intranet - Oddělení dalšího vzdělávání - Přihlášky na semináře, konference a cyklické školení KPR

Odborná vzdělávací akce je akreditována v rámci celoživotního vzdělávání psychologů  Asociací klinických psychologů České republiky.

 NELZP obdrží potvrzení o účasti do celoživotního systému vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

 

Oddělení klinické psychologie FN Plzeň Vás srdečně zve k účasti u odborných sdělení psychologů OKP prezentovaných v rámci Večerů Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni. Akce se koná 1. 6. 2022 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín.

1.6.  Večer Oddělení klinické psychologie

předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

  1. Chmelařová D.:  Úvodní slovo: Novinky Oddělení klinické psychologie  /15 min/
  2. Eisenvortová L.: Psychoterapie hrou a kazuistika chlapce po traumatické ztrátě /20 min/
  3. Kryslová L.:  Úskalí komunikace s rodiči malého pacienta  /20 min/
  4. Moučková J.:  Práce paliativního týmu   /20 min/
  5. Zajícová M.:  Kazuistika – Provázení truchlením  /20 min/

Proběhlé konference a přednáškové akce:

  • 5. 12. 2019: Tahle terapie není pro bordeláře (Absolventská přednáška o KBT pro veřejnost) 
  • 26. 10. 2019: Psychoterapie naše vezdejší (přednášková akce pro zaměstnance FN Plzeň)
    6. 6. 2019: Psychologie v medicíně I. (přednášková akce pro zaměstnance FN Plzeň i odborníky z jiných pracovišť)
  • 23. 1. 2019: Syndrom vyhoření (akce pro kolegium zaměstnanců RHC)