Konference, semináře

Oddělení klinické psychologie FN Plzeň Vás srdečně zve k účasti u odborných sdělení psychologů OKP prezentovaných v rámci Večerů Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni. Akce se koná 1. 6. 2022 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín.

1.6.  Večer Oddělení klinické psychologie

předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

  1. Chmelařová D.:  Úvodní slovo: Novinky Oddělení klinické psychologie  /15 min/
  2. Eisenvortová L.: Psychoterapie hrou a kazuistika chlapce po traumatické ztrátě /20 min/
  3. Kryslová L.:  Úskalí komunikace s rodiči malého pacienta  /20 min/
  4. Moučková J.:  Práce paliativního týmu   /20 min/
  5. Zajícová M.:  Kazuistika – Provázení truchlením  /20 min/

Proběhlé konference a přednáškové akce:

  • 5. 12. 2019: Tahle terapie není pro bordeláře (Absolventská přednáška o KBT pro veřejnost) 
  • 26. 10. 2019: Psychoterapie naše vezdejší (přednášková akce pro zaměstnance FN Plzeň)
    6. 6. 2019: Psychologie v medicíně I. (přednášková akce pro zaměstnance FN Plzeň i odborníky z jiných pracovišť)
  • 23. 1. 2019: Syndrom vyhoření (akce pro kolegium zaměstnanců RHC)