Konference, semináře

Oddělení klinické psychologie FN Plzeň

Konference „Psychologie v medicíně III.“

DÍTĚ V PROCESU TRUCHLENÍ

Datum 30. 11. 2023 9.30 – 14.30

FN Plzeň, areál Lochotín, vchod C, Aula chirurgických oborů, -2 pp. , suterén

PROGRAM

09.00 – 10.00     Zasedání AKP ČR – Západočeská pobočka

09.30 – 10.00     Registrace účastníků

10.00 – 10.00     Úvodní slovo

10.00 – 11.30     Mgr. Eisenvortová L.: Truchlení u dětí – proces truchlení u dětí, psychologická podpora při péči o rodinu a děti, kazuistiky (90 min)

11.30 - 12.00      Přestávka + coffee break

12.00 - 12.40      Mgr. Černá J.: Psychologická péče o matky s dg. foetus mortus (40 min)

12.40 - 13.10      MUDr. Kielberger L., Ph.D.:  Problematika dárcovství orgánů + kazuistika (30 min)

13.10 - 13.40      PhDr. Chmelařová D., Ph.D.: Spolupráce interventů SPIS (Systém psychosociální intervenční služby) a psychologů OKP FN Plzeň (30 min)  

13.40 - 14.00      Přestávka + coffee break

 

14.00 - 14.30      Mgr. Faboková P. & PhDr. Chmelařová D., Ph.D.: Workshop: Jak pracovat v rámci peer intervence s rodinnou krizí

 

 Postup pro registraci na konferenci:

Intranet - Oddělení dalšího vzdělávání - Přihlášky na semináře, konference a cyklické školení KPR

 

Akreditace:

Odborná vzdělávací akce je akreditována v rámci celoživotního vzdělávání psychologů AKP ČR.

NELZP obdrží potvrzení o účasti do celoživotního systému vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

 

Proběhlé konference a přednáškové akce:

  • 5. 12. 2019: Tahle terapie není pro bordeláře (Absolventská přednáška o KBT pro veřejnost) 
  • 26. 10. 2019: Psychoterapie naše vezdejší (přednášková akce pro zaměstnance FN Plzeň)
    6. 6. 2019: Psychologie v medicíně I. (přednášková akce pro zaměstnance FN Plzeň i odborníky z jiných pracovišť)
  • 23. 1. 2019: Syndrom vyhoření (akce pro kolegium zaměstnanců RHC)

FN Plzeň, areál Lochotín, vchod C, Aula chirurgických oborů, -2 pp. , suterén