Akreditované pracoviště

FN Plzeň je akreditovaným pracovištěm pro přípravu k praktické a teoreticko-praktické části specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Díky širokému záběru působnosti umožňuje splnit povinnosti vyplývající z předatestačního vzdělávání na vlastních pracovištích klinické psychologie. Zajištění odborného dohledu neatestovaných psychologů probíhá formou kazuistických seminářů 1x týdně a dále interní supervizí se školitelem dle potřeby.

OKP zajišťuje také přednášky a konference se zkušenými psychology zaměřenými na problematiku dílčích témat teoretické zkoušky, např. z oborů psychiatre, neuropsychologie, dětská klinická psychologie apod.