Konziliární činnost

Oddělení klinické psychologie poskytuje psychologické konziliární služby pro pacienty FN Plzeň.

Druhy konzilií:

  1. Konzilia standardní - obvykle probíhají v pracovní době a jsou realizována do 48 hodin od jejich objednání. V případě požadovaného cíleného či komplexního psychologického vyšetření s nutností supervize jsou výsledky vyšetření k dispozici do 3 dnů
  2. Konzilia v rámci krizové intervence - jsou zajišťována denně v běžné pracovní době. Jsou určena pro pacienty, kteří se ocitli ve stavu akutní psychické krize vyžadující neodkladnou psychologickou péči, stejně jako pro potřeby dalších blízkých osob zasaženého (příbuzní, pozůstalí)

Formy konzilií:

  1. Ambulantní konziliární vyšetření. Jsou prováděna na ambulanci pracoviště, které o konziliární vyšetření žádá.
  2. Konziliární vyšetření u lůžka. Jsou prováděna přímo u lůžka pacienta (screening kognitivních funkcí, krizová intervence)

 

Objednávání konziliárních vyšetření

O konziliární vyšetření žádá ošetřující lékař nebo lékař v pohotovostní službě.

Do žádanky, prosím, specifikujte typ konzilia:

a) krizová intervence (pacient ve stavu psychické krize)
b) cílené, resp. komplexní psychologické vyšetření (diagnostika poruch nálady, poruchy adaptace, vyšetření kognitivních funkcí apod).

U standardních konzilií zadá lékař žádanku do KIS WM a konzilium objedná na telefonicky. Telefonickým objednáním lze pověřit NELZP.

Objednávání konzilií: v pracovní době (7.00 – 15.30 hod.) na služebním telefonním čísle: 3188 nebo 728 584 370
Pro hladký průběh konzilia je nutné zajistit klidnou a nerušenou místnost (kromě krizové intervence prováděné u lůžka pacienta).