Konziliární činnost

Oddělení klinické psychologie poskytuje psychologické konziliární služby pro pacienty FN Plzeň.

 1. Druhy a formy konziliární péče
  Dle urgence:

  • Konzilia akutní – krizová intervence
   Jsou určena pro pacienty, kteří se ocitli ve stavu akutní psychické krize (např. náhlé úmrtí blízkého, sdělení závažné diagnózy), která vyžaduje neodkladnou psychologickou péči a je určena i pro potřeby blízkých osob zasaženého (příbuzní, pozůstalí). Péče je realizována v den vyžádání, zpravidla do 1 hodiny.
   Mimo pracovní dobu zajišťuje tuto péči intervent v rámci krizového týmu SPIS na telefonu 721 101 815 (všední dny 15:30 – 7:00 hod., víkendy a svátky 7:00 – 7:00 hod.).
  • Konzilia standardní
   Jsou zajišťována v běžné pracovní době, podpůrná péče je realizována do 48 hodin od vyžádání, vyšetření je realizováno dle náročnosti a požadavků (podrobnosti viz níže). Zpráva je ve WM dostupná do 3 dnů od realizace.

  Dle požadavku:

  • Podpůrná psychologická péče
   Podpora pacienta ve zvládání náročné situace (např. závažné onemocnění, dlouhá hospitalizace) či při projevech psychického distresu (např. plačtivost, nespolupráce, snížená motivace k léčbě).
  • Psychologické vyšetření
   Zjištění stavu psychických funkcí pacienta, např. screening kognitivních funkcí, diagnostika poruchy nálady či poruchy adaptace, zmapování psychogenní etiologie obtíží). Délka vyšetření je 2-8 hodin, lze jej realizovat ambulantní cestou či u lůžka (screeningově), u plánovaných vyšetření (např. před chirurgickým výkonem) je nutné žádat vyšetření minimálně 14 dní předem. Žádající pracoviště zajišťuje klidnou a nerušenou místnost pro realizaci vyšetření.
  • Krizová intervence
   Management akutní stresové reakce a emocí u pacienta či příbuzného v krizi. Probíhá neodkladně, přímo u lůžka pacienta.
 2. Objednávání konziliární péče
  Konziliární vyšetření indikuje ošetřující lékař nebo lékař v pohotovostní službě. Lékař zadá žádanku do KIS WM (Konziliární vyšetření; OKP – Psycholog jako provádějící pracoviště) a telefonicky konzilium objedná na čísle 702 229 185. V žádance specifikuje typ požadavku (viz výše).
  Na konzilia ve FN Plzeň Bory dojíždí konziliář 1x týdně, zpravidla ve čtvrtek.
  Objednávání konzilií prosím provádějte v čase 7:00 – 12:00 na telefonním čísle 702 229 185.
 3. Podmínky pro poskytování konziliární péče
  S psychologickou péčí je nutné vyžádat souhlas pacienta, bez dobrovolného souhlasu (zájmu, motivace) nelze psychologickou péči poskytnout. Vhodné je taktéž zajištění klidného, nerušeného prostoru pro poskytování péče.