Psychosociální intervenční služba

V rámci celé FN Plzeň je poskytována nepřetržitá intervenční služba určená pro všechny pacienty, jejich rodinné příslušníky a jiné blízké osoby, ale také pro zaměstnance FN Plzeň. Jejím účelem je pomoc lidem, kteří se ocitli ve stavu akutní psychické krize následkem traumatu, úmrtí či hromadného neštěstí. Obnáší práci s psychickými potřebami zasaženého člověka nebo jeho příbuzného či pozůstalého v akutních a život ohrožujících stavech, pokud lékaři a sestry nemají dostatek prostoru pro zajištění psychických potřeb rodiny a blízkých. Psychosociální intervenční služba je poskytována rovněž sekundárně zasaženým při událostech mimořádného charakteru.

 

Co je první intervenční pomoc a kdo ji ve FN Plzeň poskytuje?

Ve FN Plzeň poskytují uvedenou péči NELZP (tzv. interventi) z řad klinických psychologů, všeobecných sester, zdravotnických záchranářů a zdravotně sociálních pracovníků, splňující zvláštní odbornou způsobilost.

Jaká je role interventa v systému zdravotní péče:

 • věnuje pozornost a odbornou péči osobám zasaženým krizí či traumatem
 • zajišťuje jejich aktuální psychické i sociální potřeby a umí poskytnout tzv. psychosociální první pomoc
 • provází přítomné rodinné příslušníky v nejtěžších chvílích a edukuje je o možném průběhu akutní stresové reakce
 • napomáhá zasaženým orientovat se v situaci a usnadňuje jejich adaptaci na náhle vzniklou obtížnou situaci
 • informuje o možnosti využití následné péče (Pastorační služby FN Plzeň, služby klinického psychologa FN Plzeň) a snižuje tak psychickou zátěž ošetřujícího personálu,
 • pomáhá plánovat další bezprostřední kroky, které budou muset zasažení, či pozůstalí učinit v rámci zajištění základního fungování v průběhu těžké životní situace
 • v případě úmrtí pacienta může po dohodě doprovodit pozůstalé k tělu zemřelého a podpořit důstojné rozloučení se zemřelým
 • zkvalitňuje komunikaci mezi rodinou a zdravotníky v psychicky náročných a vypjatých situacích
 • pracuje s příbuznými a pozůstalými, kteří jsou ve stavu akutní stresové situace

Kdy může být využíváno služeb interventa:

 • při náhlých a traumatických úmrtích dětí, při úmrtí rodičky, porodu mrtvého dítěte, perinatální ztrátě
 • pacientům po překonání přírodní katastrofy či dopravní nehody s úmrtím nebo vážným zraněním
 • při mimořádné události, hromadných neštěstích a při aktivaci Traumaplánu FN Plzeň
 • při potřebě podpory rodiny pacienta v kritickém stavu a v situaci náhlých úmrtí/sebevražd
 • při zasažení osob poskytujících laickou první pomoc, jako podpora first respondera po neúspěšné KPR
 • při jiné události s jasnými známkami silné akutní stresové reakce (přítomnost psychicky zasažených svědků na místě tragické události, sdělení infaustní prognózy pacientovi nebo jeho blízkým osobám atp.)

Kontakt na interventa:

V případě potřeby interventa kontaktuje zdravotnický personál FN.