Psychosociální intervenční služba

V rámci celé FN Plzeň je poskytována 24 hodin denně nepřetržitá intervenční činnost určená pro všechny pacienty, rodinné příslušníky, osoby blízké a zaměstnance FN Plzeň. Nabídka činnosti je dostupná rovněž na Intranetu FN Plzeň – dlaždice Intervenční činnost ve FN Plzeň.

Co je první intervenční pomoc a kdo ji ve FN Plzeň poskytuje:
 • ve FN Plzeň poskytují uvedenou péči NELZP (tzv. interventi), splňující zvláštní odbornou způsobilost, z řad klinických psychologů, všeobecných sester, zdravotnických záchranářů a zdravotně sociálních pracovníků, mimo svůj hlavní pracovní poměr. Při výkonu činnosti spolupracují s klinickým psychologem, metodicky jsou zaštítěni vedoucí Oddělení klinické psychologie FN Plzeň. Všichni psychologové OKP FN Plzeň se rovněž zapojují do služeb v rámci této intervenční činnosti a poskytují konzultace a spolupráci pro interventy a peery FN Plzeň,
 • jedná se o pomoc lidem, kteří se ocitli ve stavu akutní psychické krize následkem traumat, úmrtí či hromadných neštěstí a práce s potřebami psychicky zasaženého, tj. příbuzného, pozůstalého,
 • v akutních a život ohrožujících stavech potřebují zdravotničtí pracovníci věnovat plnou pozornost pacientovi a není dostatek prostoru pro zajištění psychických potřeb rodiny a blízkých, podpora je poskytována rovněž osobám sekundárně zasaženým při událostech mimořádného charakteru.
Jaká je role interventa v systému zdravotní péče:
 • věnuje těmto osobám pozornost a odbornou péči (na základě získané zvláštní odborné způsobilosti),
 • zajišťuje jejich aktuální psychické i sociální potřeby a umí poskytnout tzv. psychosociální první pomoc,
 • provází přítomné rodinné příslušníky v jejich nejtěžších chvílích a edukuje je o možném průběhu akutní stresové reakce,
 • napomáhá zasaženým orientovat se v situaci a podporuje v adaptaci na náhle vzniklou obtížnou situaci,
 • informuje o možnosti využití následné péče, např. Pastorační služby FN Plzeň, služeb klinického psychologa a zdravotně sociálních pracovníků FN Plzeň a snižuje tak psychickou zátěž ošetřujícího personálu,
 • pomáhá plánovat další bezprostřední kroky, jež budou muset zasažení, či pozůstalí učinit v rámci zajištění základního fungování v průběhu těžké životní situace,
 • v případě náhlého úmrtí pacienta může po vzájemné dohodě doprovodit pozůstalé k tělu zemřelého a podpořit důstojné rozloučení se zemřelým,
 • zkvalitňuje komunikaci mezi rodinou a zdravotníky v psychicky náročných a vypjatých situacích,
 • pracuje s příbuznými a pozůstalými, kteří jsou ve stavu akutní stresové situace.
Kdy může být využíváno služeb interventa:
 • při náhlých a traumatických úmrtích dětí, při úmrtí rodičky, porodu mrtvého dítěte, perinatální ztrátě,
 • osamělým pozůstalým, pacientům po překonání přírodní katastrofy, či dopravní nehody s úmrtím nebo s vážným zraněním, při hromadných neštěstích a při aktivaci Traumaplánu FN Plzeň,
 • při mimořádné události a hromadném postižení zdraví,
 • jako podpora rodiny pacienta v kritickém stavu a v situaci náhlých úmrtí/sebevražd,
 • při zasažení osob poskytujících laickou první pomoc, jako podpora first respondera po neúspěšné KPR,
 • při jiné události s jasnými známkami silné akutní stresové reakce, jako přítomnost psychicky zasažených svědků na místě tragické události, či jako následná podpora po sdělení infaustní prognózy pacientovi/blízkým nemocného.
Kontakt na interventa:
 • V pracovní době zajišťuje intervenční činnost konziliář OKP: v pondělí až pátek 7:00 – 15:30 hodin dostupný na telefonním čísle 702 229 185
 • Mimo pracovní dobu: v pondělí až pátek 15:30 – 7:00 hodin zajišťuje tuto péči intervent v rámci krizového týmu SPIS na telefonním čísle 721 101 815
 • V mimopracovní době, soboty, neděle a svátek je intervent dostupný nepřetržitě na telefonním čísle 721 101 815, fyzická dosažitelnost interventa ve FN Plzeň (dojezd) je do 60 minut od výzvy