Psychiatrická klinika

Psychiatrická klinika poskytuje pomoc pacientům všech věkových skupin při léčbě celého spektra duševních nemocí a poruch, včetně intervence při akutních stavech způsobených např. intoxikací, zhoršením funkcí CNS nebo v případě hrozícího ohrožení života.

Vzhledem k náročnosti práce i počtu lůžek je na Psychiatrické klinice soustředěno několik klinických psychologů na oddělení akutní péče a na dětském a dorostovém oddělení, kteří v případě potřeby poskytují psychologické služby pro ostatní oddělení.

Přehled typické činnosti psychologa:

  • psychologická diagnostika dětí, dospívajících a dospělých hospitalizovaných pacientů
  • kontrolní psychologické vyšetření pacientů s časovým odstupem od hospitalizace
  • individuální a skupinová psychoterapie dětských a dospělých hospitalizovaných pacientů
  • krizová intervence
  • práce s rodičovskými skupinami