ORAK

Onkologická a radioterapeutická klinika se specializuje na pomoc pacientům postiženým nádorovým onemocněním. Přehled typické činnosti psychologa:

  • psychologická péče o onkologicky nemocné a jejich blízké v době zjištění diagnózy, v průběhu léčby, v remisi i v období po nemoci
  • krizová intervence a podpůrná psychoterapie pro hospitalizované i ambulantní pacienty a jejich blízké
  • psychologické poradenství a pomoc s orientací v otázkách psychosociálních a existenciálních
  • pomoc s hledáním návazné péče (neziskové organizace, domácí či lůžkové hospice aj.)
  • doprovázení nemocných v terminálním stádiu
  • psychologická péče a pomoc pro pozůstalé