KARIM

Klinika Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny poskytuje péči pro pacienty s ohrožením nebo selháváním základních životních funkcí z mnoha různých příčin. Psychologická péče je poskytována hospitalizovaným pacientům v závislosti na jejich zdravotním stavu, ale také jejich rodinným příslušníkům.

V případě překladu na další oddělení je zajištěna návazná psychologická péče. Vzhledem k náročnosti zdravotnické péče vykonávané na tomto oddělení je nedílnou součástí práce psychologa podpora pro veškerý ošetřující personál.

Přehled typické činnosti psychologa:

  • bazální stimulace kognitivních funkcí
  • podpůrná psychoterapie hospitalizovaných pacientů
  • krizová intervence rodinným příslušníkům
  • posouzení vhodnosti dárce či příjemce orgánu pro Tx