GPK

Gynekologicko-porodnická klinika zajišťuje komplexní porodnickou péči. Práce psychologa na GPK zahrnuje pestrou škálu činností u hospitalizovaných i ambulantních pacientů:

  • provázení léčbou, adaptace při závažném onemocnění a podpora rodinných příslušníků
  • krizová intervence a psychoterapie duševních obtíží vzniklých po porodu (panické ataky, úzkostné stavy, depresivní poruchy nálady, adaptační potíže na mateřskou roli)
  • podpora při zvládání stresu z dlouhodobé hospitalizace a adaptace na rizikové těhotenství
  • psychologické provázení při IVF – psychické zpracování neúspěšných pokusů nebo potratů v pozdějším stádiu těhotenství
  • psychologická pomoc při adaptaci na závažné onemocnění nebo mentální či fyzické postižení narozeného dítěte
  • provázení procesem chemoterapie
  • provázení žen obdobím truchlení po úmrtí plodu, psychoterapie posttraumatické poruchy
  • provázení změnou identity při ztrátě dělohy a s ní spojenou změna role ženy
  • řešení otázek sexuality a dalšího intimního soužití s partnerem po hysterectomii a adnexetomii
  • léčba sexuálních dysfunkcí u žen (odpor k sexualitě, strach z pohlavního styku po porodu, změna v sexuálním životě po onkologických onemocněních atp.)