Dětská klinika

Klinika zajišťuje základní i specializovanou odbornou lékařskou a ošetřovatelskou péči pro děti a dorost z celého západočeského regionu a v indikovaných případech i z jiných částí České republiky nebo ze zahraničí. Sestává z lůžkové a ambulantní části a řady odborných ordinací.

Práce psychologů na Dětské klinice zahrnuje ambulantní vyšetření i konziliární činnost u hospitalizovaných pacientů. Součástí psychologické péče o děti jsou konzultace s rodiči či jinými rodinnými příslušníky, jakož i úzká spolupráce s dalšími odborníky (psychiatr, logoped, sociální pracovnice, učitelé).

Přehled typické činnosti psychologa:

  • psychodiagnostika (diagnostika psychosomatických obtíží, např. dlouhodobé bolesti nejasného původu, poruchy příjmu potravy, potíže s pomočováním, enkopréza; diagnostika úzkostných poruch, poruch nálady, poruch spánku a také psychodiagnostika rozumových schopností.
  • provázení a podpora dětí s chronickým onemocněním včetně psychosociální podpory jejich rodin
  • poskytování krizové intervence a psychoterapie (individuální psychoterapie, rodinná psychoterapie, terapie hrou)