Dopravní psychologie

V souladu s par. 87a odst. 4 zákona 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme dopravně-psychologické vyšetření akreditovaným dopravním psychologem pro zájemce těchto skupin:

  • řidiči nákladních vozidel nad 7,5 tuny vnitrostátní i mezinárodní dopravy (C, C+E, C1+E)
  • řidiči městské, vnitrostátní i mezinárodní autobusové dopravy (D, D+E, D1, D1+E)
  • žadatelé o navrácení řidičského oprávnění (tj. řidiči vybodovaní a řidiči, kterým byl odebrán řidičský průkaz)
  • řidiči senioři a ostatní řidiči na doporučení lékaře

Co s sebou:

  • platný občanský průkaz
  • výpis z evidenční karty řidiče (obdržíte na dopravním odboru příslušného MěÚ)
  • posudek o zdravotní způsobilosti, mladší 30 dnů (žadatelé o vrácení řidičského oprávnění)
  • kompenzační pomůcky, pokud je používáte (např. brýle)

Provozní doba: čtvrtek 13:00 až 17:00 hod.
Místnost: FN Bory, Oddělení klinické psychologie, Edvarda Beneše 1128/13, budova 61 - 1. patro
Objednání: telefonicky na číslech 377 403 188, 728 584 370
Cena: viz ceník ZDE