Kontakty

Vedoucí oddělení klinické psychologie

Mgr. Dana Chmelařová, Ph.D.
FN Plzeň, vchod B, 1. NP
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Tel.: 377 103 153, 377 103 188
email: chmelarova@fnplzen.cz

Sekretariát:

Jana Hercíková Divišová, Dis. 

Tel.: 377 103 188, 728584370

email: hercikovaj@fnplzen.cz

 

Seznam zaměstnanců – OKP

Před linkou je třeba přidat: 377 10 (Lochotín), 377 40 (Bory)
Jméno Linka Email
BRANDOVÁ Kristýna, Mgr. 4672/4210  brandovak@fnplzen.cz
BUŇATOVÁ Petra Mgr. 3188 bunatovap@fnplzen.cz
BRENKUS Pavel Mgr. 3414 brenkusp@fnplzen.cz
ČERNÁ Jana Mgr. 5268 cernaj2@fnplzen.cz
HERCÍKOVÁ DIVIŠOVÁ Jana 3188 hercikovaj@fnplzen.cz
EISENVORTOVÁ Lucie Mgr. 4676 eisenvortoval@fnplzen.cz
HOVORKOVÁ Markéta Mgr. 3226 hovorkovam@fnplzen.cz
HRYCIOW Marek PhDr. 4128, 4676 hryciowm@fnplzen.cz
HRYCIOW Marek PhDr. 4128, 4676 hryciowm@fnplzen.cz
KALINOVÁ Pavla Mgr. 3414 kalinovapa@fnplzen.cz
KASALOVÁ Barbora Mgr.. 5350 kasalovab@fnplzen.cz
KRYSLOVÁ Lucie Mgr. et. Mgr  4676  krysloval@fnplzen.cz
MOUČKOVÁ Jana Mgr. 4675 mouckovaj@fnplzen.cz
MÜLLEROVÁ Petra Mgr. 4369, 5566 mullerovap@fnplzen.cz
PEŇÁZOVÁ Jolana Mgr.   penazova@fnplzen.cz
PLECHÁČOVÁ Štěpánka Mgr. 3223  plechacovas@fnplzen.cz
RAIS Václav Mgr.  4128  raisv@fnplzen.cz 
TOUSSAINT Edita Mgr. 3226  toussainte@fnplzen.cz
UHLÍKOVÁ Daniela, Mgr. 5350/5351

uhlikovad@fnplzen.cz

VOLÁKOVÁ Daniela Mgr. 1501 (Bory)

volakovad@fnplzen.cz

ZAJÍCOVÁ Markéta PhDr. 3185                zajicovam@fnplzen.cz